Mój blog o wszystkim

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to dość nowy dylemat w szkółce, ale nic bardziej mylnego, gdyż pierwsze ćwiczenia ujawniały się rytmicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy zajęcia rozgrywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w ogólny obszar rąk kompy zaczęły trafiać w latach 80 XX wieku, wtenczas komputery nastąpiły się publiczne a także ogólnodostępne, nazywano je wtedy osobistymi komputerami (PC). W roku 1985 pojawił się prymarny powszechny harmonogram edukacji informatyki w liceach, sporządzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również przyjęty przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Początkowe ćwiczenia w podstawówce były przeznaczone zwłaszcza planowaniu kompów, przez aspekt, iż nie było programu użytkowego oraz edukacyjnego jak również nie bywała jeszcze wówczas sieć komputerowa.

Kiedy z czasem ujawniło się już software zdecydowanie bardziej praktyczne, wtedy wzrastało zaciekawienie aplikacjami. Z kolei w liceach składano już poszerzony wpływ na czynności poszukiwania i spożytkowania notatek a także tak też się dzieje po obecny czas.